Fiscaal Aftrekbaar

Gallery 1 TitleGallery 1 Title
Media PlayerMedia Player
Shop Here!Shop Here!
ContactContact

Fiscale voordelen

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.
Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Op de 
website van de Belastingdienst kunt u lezen dat massage op het werk wordt erkend als arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers. De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage vallen hierdoor beduidend lager uit omdat u de massages onbelast kunt aanbieden.
Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

 

·        U kunt de massages opnemen in uw arbo-plan.

·        U kunt de massages opnemen in de werkkostenregeling.Massage in uw ARBO-plan

Aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunt u ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. Daarmee behoren de massages fiscaal tot de nihilwaardering net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundig onderzoek. U kunt dus onbelast en onbeperkt massages verstrekken en opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

·        U hebt als werkgever een arboplan.

·        De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan.

·        De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.

·        De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

·        De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.

·        Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.